Türkçe

Zehra Gülbahar-Cunillera lisansını Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünde, yüksek lisansını ise New York Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı. Antropolog Lila Abu-Loughod’un danışmanlığında yazdığı mastır tezinde, Fatma Aliye Hanım ve Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarında on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı modernleşmesi ve burjuva aile modeli temalarını inceledi. İstanbul’a dönünce, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde iki yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2002’de Paris Sosyal Bilimler Akademisi (EHESS) Tarih ve Medeniyetler Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını tamamladı. Osmanlı tarihçisi François Georgeon’un danışmanlığında Fransızca yazdığı tezinde, on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başında yayımlanan Osmanlıca romanlarda aşk ve bireysel özgürlük temalarını inceledi. Tercümanlık ve araştırma asistanlığı faaliyetlerine ayırdığı uzun bir aradan sonra 2013’te yine Paris Sosyal Bilimler Akademisi’nde (EHESS) doktoraya başladı. Sosyolog Nilüfer Göle’nin danışmanlığında yürüttüğü, “İthal İmamlardan Yerli Ulemaya: Avrupa’da Müslüman Din Görevlisi Eğitimi ve İslami Bilgi Üretimi” başlıklı doktora çalışmasında Fransa ve Almanya’nın çokkültürlü ve çokdinli ortamında İslam ilahiyatı ve seküler devlet-din ilişkilerinde ortaya çıkardığı yeni meseleleri incelemektedir. (Tez projesini okumak için tıklayınız)

Zehra Gülbahar-Cunillera 2009-2013 yılları arasında Nilüfer Göle’nin yönettiği, Avrupa Araştırma Konseyi’nin fonuyla 21 Avrupa kentinde gerçekleştirilen EuroPublicIslam Projesi’nde araştırmacı, çevirmen ve redaksiyon asistanı olarak görev yaptı.

Akademik Çeviri Çalışmaları:

Günlük Yaşam ve Müslümanlar: Avrupa İslamı’nın Mikrososyolojisi (Nilüfer Göle, Musulmans au Quotidien. Une enquête européenne sur les controverses autour de l’islam), İstanbul: Metis, (baskıda).

Sıradan Duygulanımlar (Kathleen Stewart, Ordinary Affects), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008.

Bilime Sevdalanmak: Akılda Kalan Nesneler (Sherry Turkle (haz.) Falling for Science: Objects in Mind), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2009, (İkinci Basım, 2014).

Yayınları:

“(Ré)tisser son chez-soi en patchwork: les Turcs de Berlin en mineur”, En-quête de l’islam européen içinde, Nilüfer Göle (haz.) Perpignan: Halfa, (baskıda).